Teraslama

Teraslar, eğimli arazilerde, yamacın eş yükselti eğrileri boyunca kazılması ve çıkan toprağın alt kısma yığılmasıyla oluşturulan yapılardır. Teraslama ile eğim dikliği azaltılır, yamaç hafif eğimli alçak basamaklara ayrılır.

Teraslama toprak ve su varlıklarını koruma ve nüfus yoğunluğunun fazla, tarım alanının ise az olduğu alanlarda tarım alanı elde etme amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden biridir.

Teraslama çalışmaları arazi eğiminin yüksek olduğu alanlarda yapılır. Genel olarak arazi eğiminin %5’in üzerinde olması durumunda erozyon rizikosunun başladığı kabul edilir. %5-%12 eğim durumunda arazi teraslama yöntemine gerek duymadan, eğime dik sürüm ile erozyondan korunmak mümkündür. Teraslama için gerekli eğim aralığı %15-%60 arasında geniş bir aralıkta hayata geçirilebilir.